Hlavní okruhy konference

  • Lékařské vědy
  • Biologie
  • Psychologie, sociální vědy
  • Teologie a filozofie
  • Technika
  • Ekonomie, právo
  • Sport, umění
Do konce registrace zbývá:

Registrace

Registrace bude v případě konání konference otevřena od 1. 5. 2018. Informace níže budou tedy platit pouze, pokud se konference uskuteční (pokud bude podpořena v rámci SVV).

omlouváme se

Z důvodu naplnění kapacity konferenčního sálu je další registrace od dd.mm.yyyy ukončena
registrace ukončena

Prosíme zájemce, aby se přihlásili k účasti registrací prostřednictvím elektronického formuláře Google. Přijetí každé registrace zpětně potvrdíme.

K aktivní účasti se od 21. 9. 2018 mohou hlásit pouze spoluautoři již přihlášených příspěvků.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme všem, aby registraci provedli co nejdříve.

Po vyčerpání kapacity sálu již další účastníky nemůžeme přijímat, a to bez ohledu na jejich pasivní, či aktivní účast. Na tento fakt zde upozorníme. Potom již nebudeme na přihlášky reagovat.

 

Důležité termíny

Účastník Aktivní Pasivní
Registrace 20. 9. 2018 20. 10. 2018 (pokud bude místo)
Dodání abstraktu 21. 9. 2018 N/A
Platba převodem 10. 10. 2018
Platba hotově 19. - 20. 10. 2018
Aktivní účastníci se pak současně řídí pokyny uvedenými na stránce Abstrakt.

Registrační poplatky

Účastník

Platba
bankovním převodem
Platba na místě
v hotovosti
Aktivní 1 500,00 Kč 2 000,00 Kč
Pasivní  500,00 Kč 1 000,00 Kč
Studenti a zaměstnanci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pozvaní řečníci mají účast zdarma

Pasivní účastníci mohou platit bankovním převodem ještě:

Plný registrační poplatek zahrnuje:

Prezence účastníků

Pátek 19. 10. 2018 08:30 – 17:00
Sobota 20. 10. 2018 09:00 – 10:00

Platba

Registrační poplatky je možné uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti. Úhradu poplatku bankovním převodem musí všichni účastníci uskutečnit nejdéle do 10. 10. 2018.

Poplatky bankovním převodem uhraďte
na účet u Fio banky, číslo 2000984897/2010 (Majitel účtu: Kotrlová, Jindřiška). Účet je zřízen pouze pro konferenci a je transparetní, svou příchozí platbu si tam můžete zkontrolovat.

Účetní doklad (potvrzení o přijetí platby) od nás obdržíte u prezence na konferenci. Na vyžádání můžete účetní doklad obdržet před konáním konference.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 15. 9. 2018, bude mu vrácena zaplacená částka snížená o 50 Kč. Po tomto datu bohužel není možné platbu vrátit, v případě zájmu mohou být zaslány konferenční materiály na adresu uvedenou v registraci.

Nemůžete-li se zúčastnit, můžete převést svůj poplatek na jinou osobu po přímé domluvě s organizátory.